Recente aanwinsten

De taak van onze bibliotheek is interesse in joodse kennis en belevenis te stimuleren en aan te bieden door de boeken in onze collectie.     

Regelmatig worden nieuwe boeken toegevoegd, meestal in de Levisson Bibliotheek. Dit zijn voornamelijk recente werken op verscheidene gebieden maar vooral m.b.t. Liberaal Jodendom en moderne problemen.
Als u een boek zoekt, dat niet in de catalogus te vinden is, willen we dat graag weten en zullen we ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk beschikbaar komt.

De boeken zijn op afspraak toegankelijk en kunnen ter plaatse worden gelezen/bestudeerd, maar worden voorlopig niet uitgeleend.

Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van aanwinsten uit het verleden. Recente boeken worden niet meer hieronder getoond.

 

Rites of Passage: How Today’s Jews Celebrate, Commemorate, and Commiserate

In Rites of Passage, onder redactie van  Leonard J. Greenspoon, laten diverse auteurs zien hoe de joodse rituelen in de levencyclus worden gevierd en hoe zij zich historisch ontwikkelden tot in de huidige tijd. De voorbeelden komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Engeland en Israel. De onderwerpen zijn divers en behandelen bijv. de extravagante bar en bat mitswa feesten in het na/oorlogse Amerika, maar ook de bar mitswaviering van een autistische kind, de rituelen als een vrouw orthodox wordt, als een stel gaat trouwen en de semicha-ceremonie voor een rabbijn. Nieuwe rituelen, die vooral voor vrouwen zijn ontwikkeld, worden kritisch bekeken, waarbij ook wordt afgevraagd hoeveel van deze rituelen nog zullen blijven bestaan. Een voorbeeld van zo´n nieuw (Amerikaans) ritueel is de onderdompeling in het mikwe door een bat mitswa/meisje. Om ook te laten zien dat er nog andere rituelen zijn, is een historisch overzicht over hoe het toegaat bij de Karaieten.

 

 

 

Pledges of Jewish Allegiance: Conversion, Law, and Policymaking in Nineteenth- and Twentieth-Century Orthodox Responsa

Pledges of Jewish Allegiance geeft een overzicht van moderne joodse gioerwetgeving en de onderliggende achtergronden. Aan de hand van Responsa hebben David Ellenson en Daniel Gordis uitgebreid onderzoek gedaan naar de orthodoxe halachische beslissingen in de Europa, Verenigde Staten en Israel gedurende de negentiende en twintigste eeuw. Ze leggen de verschillende opvattingen binnen de orthodoxie  uit en verduidelijken hoe het hele proces van rabbinale besluitvorming werkt. Bovendien laten ze op heldere wijze zien hoe het beleid jegens de opname in het Jodendom wordt gebruikt als middel om het hele beleid van de gemeenschap jegens de niet-joods wereld te bepalen, of dit gekenmerkt moet worden door openheid of door het optrekken van "onzichtbare gettomuren".  

 

 

 

 

Poverty and Tzedakah in Jewish Law: Essays and Responsa

Het internationale Freehof Institute of Progressive Halakhah in Pittsburgh publiceert vanaf 1991 een serie waarin diverse onderwerpen binnen de halacha aan de orde komen. Poverty and Tzedakah, onder redactie van Walter Jacob en Moshe Zemer, is het 15e deel in deze inmiddels 20 delen tellende serie.
 
 

 

 

 

 

Torah from Heaven: The Reconstruction of Faith
 

Het traditionele jodendom spreekt van een goddelijke openbaring op de Sinai. Norman Solomon, de auteur van Torah from Heaven, heeft al heel zijn leven moeite met dit onderwerp. Opgeleid als orthodox rabbijn en wetenschapper vraagt hij zich af of in het licht van de historische kritiek, uitgebreidere kennis en gewijzigde moraal de traditionele opvatting van goddelijke openbaring en de gezaghebbende interpretatie ervan nog steeds waarde heeft.

 

 

 

 

 

God, religie en ons brein: In gesprek met psychiater Herman M. van Praag

Herman van Praag geldt als een van de invloedrijkste Nederlandse psychiaters van de afgelopen vijftig jaar. Vanaf het begin van zijn carriére heeft hij zich sterk gemaakt voor een biologische benadering van de psychiatrie, terwijl hij zich later sterk maakte voor het belang van religie, ook in de spreekkamer van de psychiater. Meest recent laat hij zich kennen als een bestrijder van het idee dat de mens zou samenvallen met zijn brein en dat religie te beschouwen is als een functie van het brein.
Journalist Tjerk de Reus voert in God, religie en ons brein een gesprek met Van Praag. Uitgebreid wordt ingegaan op de wetenschappelijke carrière van Van Praag, over zijn joodse achtergrond, zijn kampervaringen en de manier waarop hij actief betrokken is bij de liberale joodse gemeenschap.

 

 

 

 

Ons feilbare denken

De Israelisch-Amerikaanse psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie (behavioral finance) en geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek, dat hij samen met Amos Tversky verrichtte, won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor economie. Tverky zelf ontving de Nobelprijs niet; hij was zes jaar eerder overleden. In het in 2011 gepubliceerde Thinking, Fast and Slow, in het Nederlands vertaald als Ons feilbare denken, geeft Kahneman een overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. Het boek werd direct na verschijnen een bestseller.

 

 

 

The Jewish annotated New Testament

Joodse geleerden, Nieuw Testament experts, historici van de Grieks-Romeinse periode en theologen hebben een bijdrage geleverd aan The Jewish annotated New Testament. Elk boek van het Nieuwe Testament is voorzien van een inleiding en opmerkingen en vele essays beschrijven de diverse achtergronden van het Nieuwe Testament. Het boek onderzoekt het jodendom voor, tijdens en na de tijd van Jezus en de vroege gemeenschap van Jezus-volgers en hun afscheiding van het jodendom.

Lees een bespreking

 

 

 

 

A History of the Jews

Vierduizend jaar joodse geschiedenis beschrijft Paul Johnson in zijn A History of the Jews, beginnend in de bijbelse tijd en eindigend in de jaren tachtig van de 20e eeuw.
Johnson schreef dit boek in 1987 onder de titel The History of the Jews, maar dit werd in latere edities veranderd in A History.
 
 

 

 

 

 

Smalle marges: De Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog

De rol van de Nederlandse advocatuur tijdens de Tweede Wereldoorlog was altijd in nevelen gehuld. De rechtshistoricus Joggli Meihuizen toont in Smalle marges aan dat de Nederlandse advocatuur tijdens de oorlogsjaren niet goed functioneerde.
Tijdens en na de oorlog stond het optreden van de advocatuur ter discussie en werd felle kritiek geleverd. Advocaten hadden met vele anderen geen of onvoldoende weerstand geboden aan de bezetter en ze waren niet opgekomen voor ‘het recht’, waarmee bedoeld werd ‘de rechtsstaat’ en ‘rechtvaardigheid’.
De auteur besteedt in dit boek aandacht aan de dilemma’s waarvoor advocaten kwamen te staan. Van cruciaal belang waren daarbij de anti-Joodse maatregelen, zoals de uitschakeling van de Joodse advocaten. Hoe was de houding van advocaten ten opzichte van deze maatregelen? Welke advocaten zijn na afloop van de oorlog gezuiverd of berecht?

 

 

 

Not in the Heavens: The Tradition of Jewish Secular Thought

David Biale toont in zijn Not in the Heavens aan dat secularisatie binnen het jodendom niet van de moderne tijd is, maar zich al eeuwen binnen het jodendom ontwikkelt. Hij laat aan de hand van de Bijbelboeken Job, Hooglied en Esther de afwezigheid van God zien, en beschrijft hoe Spinoza God in zijn natuurlijke rol verwerpt en de Tora slechts ziet als een historisch en cultureel tekst. De auteur bekijkt de seculariserende invloed van joodse denkers als Salomon Maimon, Heinrich Heine, Sigmund Freud en Albert Einstein en vertelt over Chaim Nachman Bialik, Gerschom Scholem en Franz Kafka, die onderdelen uit de middeleeuwse Joodse mystiek gebruikten in hun strijd tegen traditie. Hij analyseert zionisten als David Ben-Goerion, maar ook andere seculiere politici, die Israel en de Bijbel verwerpen in moderne termen als ras, nationalisme en de staat.

 

 

 

 

Choosing Survival: Strategies for a Jewish Future

In de hele joodse geschiedenis staan de vervolgingen van het joodse volk centraal in hun identiteit, religie en culturele erfenis. Met het succes van de staat Israel en de voorspoed van de joden in de Verenigde Staten is dit collectieve lijden binnen de joodse identiteit aan het verdwijnen. De vraag die Bernard Susser en Charles Liebman zich stellen in Choosing Survival is of dit succes fataal zal zijn voor het jodendom. Zij beschrijven een verval van het jodendom in zowel Israel als in Amerika en de vele, vooral tevergeefse, pogingen dit verval te keren. In Israel overheerst de cosmopolitische Westerse cultuur, is het jodendom gereduceerd tot gemeenschappelijke volksgebruiken, terwijl de politieke spanningen tussen religieuze en seculiere joden de staat uit elkaar trekken. In de Verenigde Staten kan assimilatie en secularisatie niet worden tegengehouden en pogingen om de joodse identiteit te versterken door te wijzen op het antisemitisme in Amerika, de Holocaust en de dreiging van Israels bestaan, hebben niet gewerkt. De auteurs zien echter een hoopvol teken in de orthodoxie, die vele niet-orthodoxe joden aan zich weet te binden.

 

 

 

Divorce is a Mitzvah: A Practical Guide to Finding Wholeness and Holiness When Your Marriage Dies

Als je huwelijk eindigt, doe het op de juiste manier – wijs, praktisch en begripvol. Dit is de kern van Divorce is a Mitzvah van Perry Netter, gescheiden, vader, rabbijn en pastoraal werker. De auteur geeft praktische kennis, informatie en kracht vanuit joods perspectief aan hen die in scheiding liggen. Vanuit de Bijbel, rabbijnse literatuur en moderne psychologie geeft hij suggesties voor de overgang van de scheiding naar een nieuw leven. Deze gids voor mensen in crisis, waarbij ook de familieleden, vrienden en hulpverleners niet worden vergeten, laat zien hoe een traumatische tijd getransformeerd kan worden in groei, juist gedrag en een grotere spiritueel begrip.

 

 

 

 

Nation and History: Israeli Historiography Between Zionism and Post-Zionism

De laatste twintig jaar zit Israel in een paradoxale situatie. Aan de ene kant heeft de joodse staat een enorme economische groei doorgemaakt en is het tot een welvarend land uitgegroeid, aan de andere kant wordt het achtervolgd door de angst voor de toekomst, identiteit en bestaan. Israels bestaansrecht staat onder druk. Linkse radicalen, Palestijnen en hun aanhangers in de Arabische en Westerse wereld, en moslimfundamentalisten ontkennen allen het bestaan van een joodse staat. De oorsprong van deze tegenstand tweeledig. De ene is historisch en komt van de altijd al aanwezige traditionele aversie tegen het zionisme. De andere is een hedendaagse wind die sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw over het Westen waait.
In het boek Nation and History bekijkt de Israelische historicus Yoav Gelber eerst de moderne geschiedschrijving en vervolgens de wijze waarop de ‘nieuwe’ historici het Israelisch-Arabisch conflict en het zionisme aanpakken. Gelber staat er bekend om dat hij een grote criticus is van de post-zionistische historici als Ilan Pappé.

Links in a chain: Early modern Yiddish historiography from the northern Netherlands, 1743-1812

Begin maart promoveerde de bekende Nederlandse historicus Bart Wallet over Jiddisje geschiedschrijving in de noordelijke Nederlanden in de 18e eeuw. Vooral het boek Sheyris Yisroel (1743) van Menachem Man Amelander is van cruciaal belang voor het historisch begrip van Amsterdam in die tijd. Wallet laat ook zien dat de betekenis van 1796, het jaar van  de ‘Gelykstaat der Joden’, gerelativeerd moet worden. In de 18e eeuw was al sprake van een geleidelijk proces van verandering van de maatschappelijke positie van de joden, hoewel sommige zaken na de juridische statusverandering in 1796 toch bij het oude waren gebleven.

Sacred Trash: The Lost and Found World of the Cairo Geniza

In 1896 brachten twee zusters fragmenten uit de geniza in de Ben Ezra Synagoge in het oude Cairo bij Solomon Schechter in Cambridge. Hij wist van het bestaan van de geniza af, maar realiseerde zich nu pas wat het belang ervan was. Hij reisde naar Egypte en vond er meer dan 100.000 zeldzame Hebreeuwse manuscripten en middeleeuwse joodse teksten. De vondst van de geniza veranderde het beeld van het jodendom in de middeleeuwen en wordt tot op de dag nog uitgebreid bestudeerd. Sacred Trash van Adina Hoffman en Peter Cole beschrijft de geschiedenis van de vondst en wat ermee gebeurd is. Op de omslag is overigens Solomon Schechter te zien tussen vele fragmenten.

Sephardi and Middle Eastern Jewries: History and Culture in the Modern Era

Op de omslag van Sephardi and Middle Eastern Jewries staat een foto van de wijk Galata in Istanboel, waar altijd veel joden woonden en waar nog vele sjoels zijn.
Verschillende auteurs onder redactie van Harvey E. Golberg geven in Sephardi and Middle Eastern Jewries een overzicht van de Sefardische gemeenschappen in de hele wereld in de huidige tijd. Het boek verscheen in 1996 als vervolg van een congres dat in 1991 in Israel werd gehouden.
Veel aandacht wordt besteed aan de modernisering van de joodse gemeenschappen in de Arabische wereld, waarbij opvalt dat de veranderingen niet te vergelijken zijn met die in Europa, zoals bijv. het feit dat de Arabische joden zich niet assimileerden met de moslimbevolking rondom hen, zoals je dat wel in de westerse wereld ziet.
Andere onderwerpen die worden behandeld zijn de situatie van vrouwen, de verandering in de locale joodse talen en literatuur, de relaties met de moslimburen, de massa-emigratie naar Israel en de daarmee samenvallende demografische samenstelling van de Sefardische gemeenschappen.