Informatie

Informatie over de bibliotheek

De bibliotheek is uitsluitend op afspraak geopend.

Belangstellenden kunnen een afspraak maken via:

bibliotheek@ljg.nl of
contact@levisson.nl

020-5400 133 (Levisson Instituut, maandag, dinsdag en donderdag)
020-5400 122 (secretariaat LJG Amsterdam)

Plaatsing van de boeken

De meeste boeken bevinden zich in de bibliotheekruimte naast de Anne Frankzaal. Een deel van de collectie is ondergebracht in de studiezaal van het Levisson Instituut en in de kleine sjoel. In de catalogus is dat aangegeven onder "Plaatsing". De plaats op de planken in de bibliotheek is aangegeven bij "Plank".

Studie en uitleen

De bibliotheekruimte is tevens studiezaal. U kunt daar rustig studeren en alle boeken raadplegen.
Daarnaast is de studiezaal van het Levisson Instituut alleen voor specifieke doeleinden toegankelijk.

Het is mogelijk om boeken te lenen. Dit is uitsluitend mogelijk na overleg met de bibliothecaris.

Er kunnen maximaal 4 boeken worden geleend.

De leenperiode is drie weken, verlengen (maximaal twee maal) kan per mail of  telefonisch.
Voor overige voorschriften, zie het Reglement en de Spelregels.

Voorzieningen

De catalogus kan ter plekke worden geraadpleegd.
Er is een draadloze internetaansluiting (wifi). De inogcode is op afspraak te verkrijgen. Als u van het internet gebruik wilt maken, kunt u het best uw eigen laptop of tablet meenemen.

Leestafel

In de Anne Frankzaal (naast de bibliotheek) staat een leestafel met kranten en tijdschriften.
U vindt daar ook een verzameling bellettrie die niet in de catalogus is opgenomen (zie de Homepage).

Onze naamgevers

Wie waren Judith Druk, Paula Salomon en Robert A. Levisson?