Welkom op de website

 met de gezamenlijke catalogus van

  • de Judith Druk Bibliotheek van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

    voor joodse boeken met specialiteit Liberaal Jodendom

  • de bibliotheek van het Levisson Instituut

    voor wetenschappelijke boeken op joods gebied

In de catalogus kunt u zoeken op auteur, titel of onderwerp. Ook in het Hebreeuws is te zoeken.

Openingstijden en ander informatie is hiernaast beschikbaar en elders op de website.

Bezoekadres: Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK  Amsterdam.

 


Bellettrie vindt u in en brengt u naar de "ruilkast"

Naast de leestafel in de Anne Frankzaal staat een kast met van hoofdzakelijk joods interesse.

Deze boeken kunt u zonder meer meenemen om te lezen. U kunt het houden, aan een ander doorgeven, of later terugbrengen.

Als u zelf boeken met een joods onderwerp of van joodse schrijvers hebt die u vindt dat anderen zou moeten lezen, kunt u ze zelf in deze ruilkast neerzetten.

Als u boeken voor de hoofdbibliotheek wilt schenken, kunt u het beste bellen of e-mailen met de bibliothecaris, zie de pagina Informatie in het menu hiernaast.

Een bijdrage voor de bibliotheek wordt zeer op prijs gesteld. Gebruik de reguliere rekening van de LJG of van het Levisson Instituut met de aantekening " T.b.v. de bibliotheek."

Wij wensen u veel leesplezier en vele interessante uren met onze collectie.
De gezamenlijke bibliotheekcommissie   
Levisson Instituut en LJG Amsterdam